Home Over ons    Contact   
 

Home - Algemeen - Auteursrechten

Auteursrechten

Onderwijsinstellingen en andere bedrijven die auteursrechtelijk beschermd materiaal opnemen in hun onderwijspublicaties (readers), hebben daarvoor geen voorafgaande toestemming nodig zolang het gaat om een kort gedeelte. Wel zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht dit gebruik te melden aan de auteursrechthebbenden en er een passende vergoeding voor te betalen. Dit is vastgelegd in de Auteurswet.

Stichting PRO verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Overnames in readers vallen hier onder.

Wilt u een niet-kort gedeelte overnemen in een onderwijspublicatie, dan heeft u altijd vooraf toestemming van de auteursrechthebbende(n) nodig. Deze toestemming wordt aangevraagd via Stichting PRO.

Uniportaal verzorgt de aanvraag, de financiele en administratieve handelingen voor de aangesloten universiteiten.